Produktegenskaper sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass laminert/herdet

Det er viktig å tenke hvilke funksjoner glasset skal fylle ut for deg. Her er dataark for personsikring . Først å fremst er det lagt ved verdier på laminerte glass 8.76 eller 44.2. Laminert glass forandrer ikke verdiene mye, men naturlig nok vil lysgjennomgangen (LT) bli noe redusert. U-verdiene kan også gå opp hvis det kompenseres for tykkelsen med smalere spacer. Her er brukt 16mm med Argon som er en våre vanligste. Begrepet 44.2 står for to 4mm glass “limt” sammen med to folier a`0,36. Glasset holder klasse 2(B)2. Se klasser for sikkerhet under egen fane på teknisk informasjon.

Ønsker du mer inngående tall på dine produkt kan vi bistå med produktblad med alle verdier.