Sikkerhetsklasser glass

Hvis det er risiko for at personer kan gå på eller falle mot glasset bør man bruke personsikkerhetsglass. Slike sammenstøt kan føre til at glasset knuser med alvorlige skjæreskader som resultat. NS 3510. 

Glass mot hærverk/vandalisme, klasse P2A-P5A . Klasse P4A og P5A er mulitlaminerte glass med mer enn to folier. I disse klassene vil rutene ha tilstrekkelig «seighet» til å hemme innbruddsforsøk.

Multilaminerte (flere enn seks folier) glass kommer i klasse P6B til P8B, som er betegnet som innbruddsikringsklasser. På disse glass blir det nødvendig å bruke tid, stor kraft og verktøy, for å lage stor nok åpning til å kunne forsere glasset. For­sikringsselskapenes Godkjenningsnevnd (FG) krever minimum klasse P6B til glass i vinduer og dører etter nærmere regler i «Sikkerhetsforskrifter for næringslivet».

Glass kan også leveres som skuddsikre, de motstår prosjektiler fra pistol og opp til AG3 våpen. Det finnes også multilaminerte glassprodukter for vanntrykk- og eksplosjonssikring.

Vi på Vikeså og Bøckmann Glassindustri as sitter inne med kompetanse til å hjelpe deg å velge riktig sikkerhetsglass. Vi er produsenten nær deg med 40 års solid erfaring på glass. Er du proffkunde kan vi levere etter avtale på hele sør- og østlandet. Vi kan bli det riktige valget for din organisasjon.