Kiwi Hove

Om bygget

Kiwi Hove

Byggeår 2019

Fasadeentreprenør Rubicon as

Om glass

P6B for innbruddsikring