Herbarium

Om bygget

Herbarium

Byggeår 2019

Fasadeentreprenør Rubicon as

Om glass

Solglass 30/17

Solglass 51/28